Overzicht van het leven en de werken van architect C.F. van Hoof
uit Tilburg

 
C.F. van Hoof, rechts op de foto   Architect Cornelis Franciscus
met zijn twee zussen Cato en      van Hoof
Marie


De Tilburgse architect Cornelis Franciscus van Hoof (Tilburg 1861-1952) volgde zijn opleiding aan de Vlaamse school voor Schone Kunsten. Hij ontwierp talloze kerkelijke en zakelijke gebouwen, woningen en wooncomplexen in Tilburg, Brabant en Limburg.
Een groot aantal gebouwen ontworpen door C.F. van Hoof maken onderdeel uit van de lijst van Nederlandse Rijksmonumenten, beschermde stadsgezichten of zijn beeldbepalende panden.

Gedurende zijn leven was architect van Hoof ook docent aan burgeravondschool. Na de dood van zijn vader (houthandelaar J. van Hoof) bleven C.F. van Hoof en zijn twee zussen in het pand aan de Spoorlaan 386-388 wonen en hij had daar tevens zijn architectenbureau.

 

*  De Refter 1737, Nieuwlandstraat 23 - 25, verbouwing onder architectuur van C.F. van Hoof 1907 (Beeldbepalend pand).
 

KloosterDamianeum
Het klooster in Simpelveld (Limburg) werd gesticht op het terrein van de in 1896 aangekochte boedrerij `De Plaar`. In 1897 kwam het klooster naar een ontwerp van C. van Hoof gereed. De kapel dateert uit 1913 en is ontworpen door Renard. Het noviciaat volgde in 1927 naar een ontwerp van S. Dings.
 
 
In 1896 werd de grond en bebouwing aangekocht van boerderij “De Plaar”. Het oude boerderijcomplex de Plaar werd als het ware geïncorporeerd in het klooster dat in de U-vorm werd gebouwd met de hoeve op het einde van één der zijgebouwen. IN de volksmond zouden de bewoners altijd als de “Paters van de Plaar” worden aangeduid. Het ontwerp van het klooster was van C. van Hoof. De paters gaven zelf de naam Damianeum aan het klooster, naar hun grote voorbeeld pater Damiaan de Veuster die zijn leven wijdde aan zorg voor melaatsen. Het klooster werd volledig gebouwd in baksteen. Het is een L-vormig gebouw bestaande uit drie bouwlagen in neogotische stijl. Het dak werd voorzien van vele dakkapellen.
 
 
Schoolmeesterswoning, gebouwd ca. 1915 door C.F. van Hoof, architect te Tilburg met invloeden van de neorenaissancestijl in De Moer
 
 
Vier herenhuizen aan de Sint Josephstraat te Tilburg ontworpen door architect  C.F. van Hoof. Links een overbouwde poort. Het pand staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Bouwjaar ongeveer tussen 1905 en 1915.

De neogotische R.K. Kerk van de H. JOHANNES DE DOPER werd gebouwd tussen 1912 en 1913 naar ontwerp van architect C.F. van Hoof in neogotische stijl. Op 5 juli 1913 werd de kerk ingezegend door bouwpastoor Volker. Bij de consecratie van de kerk in 1915 werd de voorganger uit 1853 afgebroken. Deze Waterstaatskerk stond op de plaats waar zich nu het vroegere patronaatsgebouw bevindt. De huidige glas-in-loodramen zijn in 1963 aangebracht. Het hekwerk is in oude stijl vernieuwd in 1991.
Deze kerk is een rijksmonument en de tweede grootste kerk van het Bisdom Den Bosch na de Sint Jan in Den Bosch.
 
 
Gasthuisstraat 15   
Orde of congregatie:    Franciscanessen van Oirschot
 
Historie adressering:    Gasthuisstraat 13
 
Activiteiten:    Onderwijs (Theresiaschool; kookschool); pension; gasthuis voor armen
 
Geschiedenis:    In 1873 nieuw gebouwd naar ontwerp van C.F. van Hoof, maar gaandeweg uitgebouwd tot scholencomplex. Circa 1960 is het klooster grootscheeps verbouwd tot bejaardenhuis Bethlehem
 
 
 
Het eerst R.K. Gymnasium in Tilburg werd in 1899 gesticht in het Fraterhuis aan de Gasthuisring. Later is het gymnasium verhuisd naar een nieuw pand aan de Lange Nieuwstraat. Dit pand werd ontworpen door architect van Hoof en werd in 1902 in gebruik genomen. Van Hoof heeft zich laten inspireren door oude bouwstijlen gezien de gotische motieven en de Tudorboog van de bovenramen.
 
 
Adres: Lange Nieuwstraat 156-158
Architect: Cornelis (Cees) Franciscus van Hoof (1861-1952)
Opdrachtgever: Jules en César) Lekanne dit Deprez
Ontwerp: 1899
Realisatie: 1902
Status: Rijksmonument
Villa Anna heette eerst volgens bronnen Villa Nova en was het woonhuis van César Lekanne dit Deprez.
 *  In 1902 werd ten oosten van de pastorie in opdracht van de Congregatie van de Zusters van Liefde een KLOOSTER gesticht, aanvankelijk bekend als het `Liefdesgesticht op den Heikant`, later aangeduid als Sint-Leonardusgesticht. Het klooster bestond aanvankelijk uit het huis van de kinderen van de wever-koopman Bernardus Somers. De grond voor de bouw van het kerkelijke centrum werd door hen geschonken. Het was een evenwijdig aan de rooijlijn opgetrokken eenlaags woonhuis van vijf traveeen uit 1872. Dit werd in 1907 uitgebreid met drie traveeën en een tweede bouwlaag. Links verees een haaks hierop gebouwde tweelaagse vleugel naar een ontwerp van architect C.F. van Hoof. (Rijksmonument)


*  De Heikese Kerk in Tilburg (Sint Dionysiuskerk), Het ontwerp van de voorgevel is in 1894-1895 toegevoegd. Het neogotische ontwerp is van C.F. van Hoof. De kenmerkende motieven zijn o.a. pinakels, spitsbogen en driepassen. (Rijksmonument).


* Kapel Visitandinnen, Bisschop Zwijsenstraat 7 Tilburg van de Zusterorde O.L. Vrouwe Visitatie, neogotische kapel met aangebouwde ziekenzaal gebouwd onder architectuur van C.F. van Hoof in 1895 (Rijksmonument).
 

*   RK Laurentiuskerk te Ulvenhout gemeente Breda (1904) onder ontwerp van C.F.   van Hoof (Rijksmonument)

*  RK Sint Joachimkerk in De Moer gemeente Loon op Zand (1902) onder ontwerp van C.F. van Hoof (Rijksmonument)


*  RK Kerk en pastorie toegewijd aan de Heilige Leonardus (1902) onder ontwerp van C.F. van Hoof aan de Koestraat in Tilburg
*  Het pand van de Vereeniging Tilburgsche Spaarbank, hoek Noordstraat, Korte Schijfstraat (1910) in neo-rennaissancestijl onder architectuur van C.F. van Hoof (Rijksmonument)
Momenteel is hier Het Stadscafe De Spaarbank gevestigd.* Wilhelminapark 36-37 te Tilburg, (1907) onder ontwerp van C.F. van Hoof. Deze twee monumentale herenhuizen zijn beeldbepalend in de straatwand. De hoofdopzet van de panden is symmetrisch en binnen deze opzet bezorgen diverse afwijkingen, zoals de verschillende hoekrisalieten, de gevel een speels, bewegelijk karakter. De bouwstijl is eclectisch en verwijst met, cordonlijsten, speklagen, en raamdecoraties naar de Hollandse renaissance. Ook zijn kenmerken van de Art Nouveau terug te vinden in de decoratie van de raampartijen en de wijze waarop natuursteen is verwerkt.
(Rijksmonument)


*  Twee herenhuizen in Eclectische stijl aan de Spoorlaan 386-388 te Tilburg werden gebouwd in 1906 onder architectuur van C.F. van Hoof. Vanaf 1923 werd de woning bewoond door C.F. van Hoof en zijn twee zussen tot aan zijn dood in 1952. (Beschermd stadsgezicht)

 
 
Bureau Huisvesting aan de Stationsstraat 45 te Tilburg.
Architect van het gebouw C.F. van Hoof, die het in 1904 ontwierp als rijksbelastingskantoor. (Rijksmonument)
 

*   Architect C.F. van Hoof werd in 1917 onderscheiden met het Gouden Kruis in de Orde van Pro Ecclesia et Pontifice.
Pro Ecclesia et Pontifice (Latijn, Voor Kerk en Paus) is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof.
 
Teksten en Afbeeldingen bron: Regionaal Archief Tilburg