Geschiedenis pand / straat
 

In 1976 werd de Refter als antiquariaat (oude en antieke boeken) opgericht door Corrie en Drs. Kees Kolen. Vanaf 1978 vestigden zij zich in het pand aan de Nieuwlandstraat 25. Dit bijzondere historische pand waarvan de kern tenminste uit 1737 dateert is een beschermd stadsgezicht. Het pand kent een rijk verleden.

De Nieuwlandstraat, vroeger gelegen in het gebied dat Het Nieuland genoemd werd, is een van de oudste straten van Tilburg.
 

In 1563 wordt vermeld lant te Tilborch in de Schijve bij `t Nieulant en in 1668 verkoopt Niclaes Thomas van Dijck een hofstede in de Nieuwelandsche straet. In 1661 is de Nieuwelantse straet verhard met Scheepskaseyen. In 1667 wordt de straat de Nieuwelantsestraet of Casseywech genoemd.

Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 staat Nieuland en op de kadasterkaart van 1832 De Nieuwlandsche straat, die overigens doorliep in de huidige Noordstraat tot de Fabriekstraat.


 
Kaart Tilburg 1760

... In 1737 waren de eigenaren van het pand nr. 57 aan de Nieuwlandstraat (nu huisnummers 23-25) de kinderen Ketelaars die de woning verhuurden aan de weduwe Jan Smolders.

In 1741 wordt de weduwe Jan Smolders eigenaar van het pand.

In 1766 wordt het pand verkocht aan Marten Smulders die er zelf ook woont.

In 1799 verandert nr. 57 in huisnummer 123.

In 1807 wordt Adrianus Brekelmans eigenaar van het pand. Zijn beroep is voerman.

In 1810 verkoopt Adrianus Brekelmans het pand aan Kivo Hartog die het beroep van Slager (Slagter) uitoefent.

Waarna het pand in 1814 weer verkocht wordt aan Charles van Damme (1778 - 1858) die het beroep van katoendrukker en wever uitoefent.

In 1858 gaat het pand over op Franciscus van Damme(1808 - 1898), zoon van Charles van Damme, die de functie van timmerman uitoefent. Hij woont daar dan samen met zijn broer Petrus (Piet) van Damme (1812 - 1906) die er een katoendrukkerij, kruidenierswinkel en aan de achterzijde aan het Vincentiuspad (toen in de volksmond het Damstraatje genoemd naar Piet van Damme) een koffiebranderij had.


Franciscus (Fanny) van Damme

In 1888 wordt Piet van Damme eigenaar van het pand, Franciscus is dan 80 jaar, na het overlijden van Franciscus van Damme in 1898 gaat Piet van Damme tot 1906 door met de kruidenierszaak, de katoenververij en de koffiebranderij.

Onderstaand: vlnr: Een foto van Petrus (Piet) van Damme en twee foto`s van zijn huishoudsters Goverdina Elisabeth (Dien) Wouters en Anna Cornelia (Kee) van Beers  
De familie van Damme heeft dan het pand maar liefst een eeuw lang bewoond en zijn er ook eigenaar van geweest.Nieuwlandstraat 1900 gezien vanuit de richting van de Heuvelstraat.
NB: Op deze foto is het pand Nieuwlandstraat 25 nog te zien voor de verbouwing in 1907. Het pand heeft hier slechts een verdieping met erker.

 

Nieuwlandstraat omstreeks 1900 gezien vanaf de Stationsstraat

In 1907 werd onder architectuur van de bekende Tilburgse architect  C. F. van Hoof het pand verbouwd. Van het huis zijn twee huizen gemaakt, nummer 23 - 25. Er is een verdieping op gezet en er zijn links bij de voordeur op de hoek met het Vincentiuspad een erker en een torentje aangebouwd.

              
Twee foto`s van Architect C.F. van Hoof 
Voor een overzicht van een aantal van de ontwerpen van C.F. van Hoof klikt u op een van de afbeeldingen.
 
Na de voltooiing van de verbouwing in 1908 wordt het pand betrokken door het echtpaar Monsieur Ludovicus Hubertus Verschuuren 1846 - 1931 en Louise Verschuuren - van Hoof 1859 - 1942 ( Een van de zussen van architect C.F. van Hoof.)

           
Monsieur L.H. Verschuuren                  Louise Verschuuren - van HoofNieuwlandstraat omstreeks 1910 vanuit de richting vd Heuvelstraat


Nieuwlandstraat omstreeks 1914 vanuit de richting vd Stationsstraat


Zij huwden in 1887 en het echtpaar kreeg in totaal vijf kinderen.
Van de vijf kinderen zijn Mia en Karel na de dood van hun beide ouders Monsieur L.H. Verschuuren in 1931 en zijn vrouw Louise Verschuuren - van Hoof in 1942 in het pand blijven wonen tot Kapitein Karel Verschuuren in 1972 overleed.

                       
Kapitein Karel Verschuuren             Mia Verschuuren van Hoof en
van Hoof                                      en oma Verschuuren van Hoof


Nieuwlandstraat 1948 vanuit de richting vd Heuvelstraat

Nummer 23 was destijds al verhuurd aan Dhr. Hoetelmans (kledingmaker) en nummer 25 werd in 1972 verhuurd aan zijn zus.
Tot beide panden in 1976 werden aangekocht door Corrie en Kees Kolen die er in 1978 het antiquariaat begonnen.

 
Pand Nieuwlandstraat 25           Pand Nieuwlandstraat 1981
Jaartal onbekend


Bron teksten en foto`s: Regionaal Archief TilburgDe Refter aan de Nieuwlandstraat 23-25 anno 2009
Foto: Angelique Cornelissen, AZmedia Tilburg